Seeding99.net
Đăng nhập Đăng ký

Bảng giá

Bảng giá dịch vụ tăng follow, like, comment, share, đánh giá,....các mạng xã hội Facebook, Instagram, Youtube

Dịch vụ Facebook
Tên dịch vụ Đơn giá (đ) Bảo hành (nếu có)
Tăng theo dõi (Sub)

Chậm: 24đ

Trung bình: 30đ

Thông thường: 36đ

Nhanh: 40đ

7 ngày: +0đ

30 ngày: +3đ

60 ngày: +4đ

90 ngày: +5đ

Tăng like

Chậm: 12đ

Trung bình: 18đ

Thông thường: 24đ

Nhanh: 28đ

7 ngày: +0đ

30 ngày: +3đ

60 ngày: +4đ

90 ngày: +5đ

Tăng bình luận

Chậm: 75đ

Trung bình: 90đ

Thông thường: 100đ

Nhanh: 110đ

7 ngày: +0đ

30 ngày: +3đ

60 ngày: +4đ

90 ngày: +5đ

Tăng cảm xúc

Chậm: 24đ

Trung bình: 30đ

Thông thường: 36đ

Nhanh: 42đ

7 ngày: +0đ

30 ngày: +3đ

60 ngày: +4đ

90 ngày: +5đ

Tăng đánh giá page

2,000đ

7 ngày: +0đ

30 ngày: +3đ

60 ngày: +4đ

90 ngày: +5đ

Tăng chia sẻ

Chậm: 100đ

Trung bình: 200đ

Thông thường: 250đ

Nhanh: 280đ

7 ngày: +0đ

30 ngày: +3đ

60 ngày: +4đ

90 ngày: +5đ

Tăng thành viên vào nhóm

Chậm: 30đ

Trung bình: 40đ

Thông thường: 45đ

Nhanh: 55đ

7 ngày: +0đ

30 ngày: +3đ

60 ngày: +4đ

90 ngày: +5đ

Vip like

2,500đ

7 ngày: +0đ

30 ngày: +3đ

60 ngày: +4đ

90 ngày: +5đ

Dịch vụ Youtube
Tên dịch vụ Đơn giá (đ)
Tăng theo dõi (Sub)

Chậm: 650đ

Trung bình: 800đ

Thông thường: 950đ

Nhanh: 1000đ

Tăng like

Chậm: 50đ

Trung bình: 55đ

Thông thường: 65đ

Nhanh: 75đ

Tăng bình luận

Chậm: 400đ

Trung bình: 500đ

Thông thường: 600đ

Nhanh: 700đ

Dịch vụ Instagram
Tên dịch vụ Đơn giá (đ)
Tăng theo dõi (Sub)

Chậm: 48đ

Trung bình: 60đ

Thông thường: 72đ

Nhanh: 84đ

Tăng like

Chậm: 30đ

Trung bình: 42đ

Thông thường: 54đ

Nhanh: 66đ

Tăng bình luận

Chậm: 250đ

Trung bình: 300đ

Thông thường: 350đ

Nhanh: 400đ