Seeding99.net
Đăng nhập Đăng ký

Các gói nạp tiền

Gói nạp tiền
Gói (vnđ) Tặng (%)
50.000 0
100.000 0
500.000 0
5.000.000 5
10.000.000 8

Bảng giá

Bảng giá dịch vụ tăng follow, like, comment, share, đánh giá,....các mạng xã hội Facebook, Instagram, Youtube

Dịch vụ Facebook
Tên dịch vụ Đơn giá (đ) Bảo hành (nếu có)
Tăng theo dõi (Sub)

Chậm: 16đ

Trung bình: 20đ

Thông thường: 24đ

Nhanh: 28đ

7 ngày: +0đ

30 ngày: +2đ

60 ngày: +3đ

90 ngày: +4đ

Tăng like

Chậm: 8đ

Trung bình: 10đ

Thông thường: 12đ

Nhanh: 16đ

7 ngày: +0đ

30 ngày: +2đ

60 ngày: +3đ

90 ngày: +4đ

Tăng bình luận

Chậm: 60đ

Trung bình: 66đ

Thông thường: 72đ

Nhanh: 78đ

7 ngày: +0đ

30 ngày: +2đ

60 ngày: +3đ

90 ngày: +4đ

Tăng cảm xúc

Chậm: 16đ

Trung bình: 18đ

Thông thường: 20đ

Nhanh: 22đ

7 ngày: +0đ

30 ngày: +2đ

60 ngày: +3đ

90 ngày: +4đ

Tăng đánh giá page

1,800đ

7 ngày: +0đ

30 ngày: +2đ

60 ngày: +3đ

90 ngày: +4đ

Tăng chia sẻ

Chậm: 100đ

Trung bình: 200đ

Thông thường: 250đ

Nhanh: 280đ

7 ngày: +0đ

30 ngày: +2đ

60 ngày: +3đ

90 ngày: +4đ

Tăng thành viên vào nhóm

Chậm: 39đ

Trung bình: 45đ

Thông thường: 50đ

Nhanh: 55đ

7 ngày: +0đ

30 ngày: +2đ

60 ngày: +3đ

90 ngày: +4đ

Vip like

1,800đ

7 ngày: +0đ

30 ngày: +2đ

60 ngày: +3đ

90 ngày: +4đ

Dịch vụ Youtube
Tên dịch vụ Đơn giá (đ)
Tăng theo dõi (Sub)

Chậm: 650đ

Trung bình: 850đ

Thông thường: 1050đ

Nhanh: 1250đ

Tăng like

Chậm: 39đ

Trung bình: 49đ

Thông thường: 59đ

Nhanh: 69đ

Tăng bình luận

Chậm: 390đ

Trung bình: 490đ

Thông thường: 590đ

Nhanh: 690đ

Dịch vụ Instagram
Tên dịch vụ Đơn giá (đ)
Tăng theo dõi (Sub)

Chậm: 48đ

Trung bình: 60đ

Thông thường: 72đ

Nhanh: 84đ

Tăng like

Chậm: 30đ

Trung bình: 42đ

Thông thường: 54đ

Nhanh: 66đ

Tăng bình luận

Chậm: 250đ

Trung bình: 300đ

Thông thường: 350đ

Nhanh: 400đ

Dịch vụ Shopee
Tên dịch vụ Đơn giá (đ)
Theo dõi 99 đ/follow
Like 10 đ/like
Dịch vụ Twitter
Tên dịch vụ Đơn giá (đ)
Theo dõi 69 đ/follow
Like 55 đ/like
Dịch vụ Telegram
Tên dịch vụ Đơn giá (đ)
Tăng thành viên 300 đ/member
Dịch vụ Tiktok
Tên dịch vụ Đơn giá (đ)
Tăng like 30 đ/like
Tăng follow 40 đ/follow
Tăng comment 500 đ/comment
Tăng share 19 đ/share
Tăng mắt livestream 20 đ/mắt/phút